Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

คุณสเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก  คุณสเปญ จริงเข้าใจ  ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึก ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานโปรซอฟท์ทุกคน ซึ่งบรรยากาศการเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และประสบการณ์ที่ได้รับจากคุณสเปญอย่างมากมาย
    

        คำว่า Common Sense แปลเป็นภาษาไทยตรงๆว่า "สามัญสำนึก" คุณสเปญได้แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน การบริหารงานอย่างใช้สามัญสำนึกอย่างยอดเยี่ยม  หากเราใช้ Common Sense ในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือเรื่องราวใดๆก็ตามแต่ การบริหารงานนั้นๆ ก็จะสัมฤทธิ์ผลอย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน และเห็นผลที่ได้รับระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ  Common Sense ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่ถอดด้ามหรืออยู่ไกลตัวเลย มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนครอบครอง sense ชนิดนี้กันมาตั้งแต่เกิด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบมันมาใช้ในเวลาที่ต้อง “เริ่มต้น” หรือไม่ ก็เท่านั้นเองข่าวโดย : คุณเพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ