Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  
แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO/IES 29110

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IES 29110 Basic VSE Profileเข้าชม : 1798
“Prosoft” เปิดออฟฟิตใหม่ Happy New Home

เป็นโอกาสดีอีกครั้งกับการเปิดตัวออฟฟิตใหม่ของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อันดับ 1 ของไทย” โดยบรรยากาศในการเปิดออฟฟิตในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ และความดีใจของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโปรซอฟท์ ทั้งจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสำนักงานเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และรอยยิ้มมากมายเข้าชม : 2865
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด

มีเงินนับว่าเป็นน้อง มีทองนับว่าเป็นพี่ คำกล่าวนี้หากเป็นในอดีตกาลที่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องจริง ที่ถูกต้อง แต่สำหรับโลกธุรกิจการค้าทุกวันนี้ เงินที่เคยนับเป็นน้องได้ถูกสลับตำแหน่งเปลี่ยนที่ และยกย่องให้เป็นเจ้าผู้ครองโลกเข้าชม : 2401
ภาพบรรยากาศการชมสาธิตโปรแกรม myAccount สำหรับธุรกิจSMEsเข้าชม : 3141
ภาพบรรยากาศการชมสาธิตโปรแกรม myAccount สำหรับสำนักงานบัญชี

เมื่่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์เข้าชม : 2768
15 th Anniversary ร่วมฉลอง 15 ปี

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด 15 ปี และเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเข้าชม : 3918
Previous   |  1  |  2  |